Styrelse Aktiv Judo

Styrelseordförande

Johan Johansson


Kassör

Dick Öjbro


Sekreterare

Patrik Hedenblad


Ledamöter

Catrin Granberg

Jennifer Ernst


Suppleanter

Gretha Östlind

Nenad Mitrovic


Revisor

Nils Östlind

Supl. Zaklina Mocanski


Valberedningen

Sammankallande Tova Granberg

William Brantebäck


unsplash