Att Tävla i Judo

Allmänt om judotävling och en match

När man tränar judo bör man känna till lite om hur man tävlar i judo. Även om man inte vill tävla själv så blir det ju mycket roligare att titta på matcher när man förstår vad som händer.


Normalt så sker följande vid en judomatch

 1. De tävlande ropas upp av sekretariatets speaker eller visas på namnskyltar.
 2. Den tävlande som ropas upp först tar på sig rött matchbälte och den andre vitt matchbälte.
 3. De båda ställer sig mitt emot varandra utanför matchområdet och väntar på domarens tecken för att komma in på mattan.
 4. Först hälsar de med en bugning när de kliver på mattan, sedan när de är på matchområdet igen.
 5. Matchområdet består av en judomatta som är mellan 5 x 5 och 10 x 10 m. Utanför matchområdet finns det ytterligare 2-3 m matta som kallas säkerhetsområde. I vår dojo så är det blå området som är matchområde och det utanför är säkerhetsområde.
 6. Efter hälsningen går de ett steg till och väntar på att domaren skall starta matchen.
 7. Mattdomaren startar matchen med HAJIME (börja).


Matchen

 1. Matchtiden är 2-5 min effektiv tid.
 2. Mattdomaren leder matchen och bedömer tillsammans med kantdomarna de tekniker som utförs.
 3. De tävlande får poäng beroende på hur bra tekniker de gör. Dessa poäng registreras på en speciell poängtavla.
 4. Barn och ungdomar får poäng för kasttekniker och fasthållningar, för de lite äldre kan man även segra med armlås och halslås.På stora mästerskap använder man blå och vit judogi istället för röda och vita matchbälten. Även på lägre nivå är det tillåtet att använda blå judogi istället för rött bälte, men det finns än så länge inget krav på det.


Hur man tar poäng

Det finns 2 olika poäng i judo Ippon och wasari . Dessa poäng visas på en tavla som tävlings-sekretariatet sköter via domarens tecken.


Ippon = 10 poäng

Om man lyckas kasta sin motståndare med ett perfekt kast dömer domaren IPPON, nedan figur, och matchen är slut. För att man skall erhålla IPPON krävs det att man kastar med kontroll, kraft och fart huvudsakligen på rygg. Andra sätt att vinna på IPPON är att man håller sin motståndare i 25 sek i en fasthållning eller att man lyckas med ett arm- eller halslås. Ytterligare ett sätta att vinna på IPPON är när motståndaren bestraffas med hansoku-make d.v.s. blir diskvalificerad.


Waza-ari = 7 poäng

Om man lyckas kasta sin motståndare med ett kast men det saknas ett av momenten kontroll, kraft och fart huvudsakligen på rygg dömer domaren WAZA-ARI. Man kan även få WAZA-ARI om man håller fast sin motståndare under 20 sek i en fasthållning. Man erhåller även WAZA-ARI när motståndaren bestraffas med sin tredje shido (varning).


Om någon av de tävlande erhåller IPPON är matchen slut. Om matchtiden tar slut utan att någon har erhållit IPPON vinner den som har högst poäng enligt poängtavlan. Om det är oavgjort vid ordinarie matchtids slut kan matchen antingen avgöras genom tidsförlängning, s.k. golden score, eller med hantei.


I golden score vinner den som får första poängen. Om matchen efter tidsförlängningen slut fortfarande är oavgjort beordrar huvuddomaren HANTEI. Kantdomarna och huvuddomaren visar då med sina röda eller vita flaggor vem som skall ha vinsten i matchen (arbetsseger). Domslutet bygger på majoritetsbeslut. Visar t.ex. båda kantdomarna, eller en kantdomare och huvuddomaren röda flaggor så vinner den tävlande med rött matchbälte.


Ytterligare bestämmelser kring tävlingar finner du på Svenska Judoförbundets hemsida; www.judo.se